Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel. +48 22 244 90 00 do 12
email: dyrekcja@mzdw.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30